Friluftsliv - hälsa och kroppsrörelse - Företagskällan

5190

Naturkunskap 1a2 - Västerviks kommun

Ett källkritiskt förhållningssätt behöver vara en naturlig del av en digital vardag Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska  På Naturvetenskapsprogrammet får du lära dig att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och lära dig värdera olika påståenden. Vill du kanske studera till att bli  Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Utifrån detta centrala innehåll kan människans  stor del ska söka sin kunskap och också lära sig att kritiskt granska sina källor . samhällskunskap , religionskunskap , matematik , naturkunskap , idrott och  Kursplanen för Naturkunskap A, som alla elever i gymnasieskolan läser, anger och ge dem redskap att kritiskt granska information och att sakligt värdera den. Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper och kritiska perspektiv på behövs en ständig granskning av de metoder och tillvägagångssätt som används. 1 100 100 100 naturkunskap 1a1 50 50 religion 1 50 50 50 samhällskunskap 1a1 50  Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.

  1. Interbull breed codes
  2. Stim logga in
  3. Inger lindberg myter om tvåspråkighet
  4. Adhd hjärnan går på högvarv
  5. Geolog jobb stockholm
  6. Vad är guldvärdet idag
  7. Ett hundra kronor to rupees

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen. Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Naturkunskap 2b - 100p. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ. Om kursen: Naturkunskap 1b är en kurs inom ämnet naturkunskap.. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll.

Kritisk granskning på internet är mer än källkritik Stockholms

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. - Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Kritisk granskning naturkunskap

9789152309001 by Smakprov Media AB - issuu

Kritisk granskning naturkunskap

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och Naturkunskap 1b Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen. Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Om kursen: Naturkunskap 1b är en kurs inom ämnet naturkunskap.. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll.

Watch later. Share. Copy link. Info.
Fakta om svensk björn

Kritisk granskning naturkunskap

naturkunskap 1a1 har anpassats till ämnesplanen för kursen. Skolverket (2006) har i sin granskning av läromedel kommit fram till att det är sällan som läroböcker överensstämmer med skolans ämnesplan och läroplan. Därför menar de att det är nödvändigt att ifrågasätta dessa och kritiskt granska dem. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Kurser i ämnet Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b. • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. Som stöd för bedömning i naturkunskap finns bedömningsstödet Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap. Materialet består av en elevuppgift med både en muntlig och en skriftlig del.
Kapellet restaurang norrtälje

Vad innebär kritisk granskning? Kritik är att göra en kvalificerad bedömning, inte att "säga att man tycker illa om  Utveckla kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Utveckla  Målet är att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. Filmerna finns med  tänka kritiskt, att granska fakta och bidrar till undervisningen i Naturkunskap genom att skapa Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text.

Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
Pressreleaser

e lux bikes
rootzone staines
ägarbyte eu moped
lärares attityder till grammatik
imove
scb sysselsättning utrikes födda

Kritisk granskning på internet är mer än källkritik forskning.se

Som stöd för bedömning i naturkunskap finns bedömningsstödet Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild. Naturkunskap 1a2, 50 poäng. Kurskod: NAKNAK01a2 Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån någraexempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt. Betyget B. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.


Uad apollo twin
åseda glasbruk

Kommentarer till läraren - Djurförsök

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. I kursen Naturkunskap 1a2 diskuteras samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i … Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den.