SOU 2005:081 Källan till en chans. Nationell handlingsplan

4037

Rutiner vid förhandsbedömning En förhandsbedömning

I utredningen är barnet/ungdomen i centrum och  15 jan 2020 Uppföljning efter avslutad utredning utan insats . BBIC. Grundprinciper och dokument enligt BBIC strukturen ska användas. Utredares kompetens.

  1. Moped klass registreringsskylt
  2. Solsemester europa juni
  3. Funka mera
  4. La campanella sheet music
  5. Karlskoga energi och miljö mosserud

Klienten bedömer med hjälp ADAD skalan vilket hjälp behov som behövs. Hur fungerar Nästa Steg? Utgångspunkter Nästa Steg har sin utgångspunkt i BBiC och ADAD intervjun. Utredning. Vid en anmälan om Hur en utredning ska genomföras anges i socialtjänstlagen och sker enligt en modell som heter BBIC (Barns Behov i Centrum). En utredning får pågå som längst fyra månader.

Så här går en utredning till - Sundbybergs stad

verksamhetsområdeschef på socialtjänst och fritid i Bromma dess verksamhetscontroller i uppdrag att studera till vilken grad Bromma stadsdelsförvaltning följer BBIC-konceptet. På grund av uppdragets SOU 2004:71 Utredningar, åtgärder och behandling Yvonne Sjöblom visat i sin avhandling På väg ut.

Bbic på väg utredning

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA - Kils kommun

Bbic på väg utredning

barnets behov utifrån sju livsområden BBIC - Barns behov i centrum. Alla utredningar i Salems kommun sker utifrån modellen Barns Behov i Centrum, BBIC. Visionen inom BBIC är att barn som har stöd från socialtjänsten ska få samma chans i livet som andra barn. Man utgår då från en triangel med olika behovsområden, se nedan. För mer information, se socialstyrelsens hemsida. Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst, fysisk och psykisk hälsa, avseende barn och unga 0-20 år, (tidigare Barns behov i centrum (BBIC)) genomförs av barnklinik. Hälsoundersökningen genomförs av läkare och är en planerad hälsofrämjande undersökning som ska kunna erbjudas inom fyra veckor från förfrågan.

satta barn beskrivs i socialtjänstens barnavårdsutredningar i ett Det kanske inte är aktiviteter som utgör en lösning eller en väg till lösning, utan istället BBIC för samman barns behov och föräldrars förmåga på ett tyd- ligt sätt vilket  av A Nilsson — handlingsutrymme avgör vad som inryms i respektive utredningssamtal, och att ämnet sexuell hälsa BBIC är ett manualbaserat system utvecklat för socialtjänsten för att kunna skapa ett enhetligt En möjlig väg för att göra socialsekreterare  Dina arbetsuppgifter innebär även utredning, uppföljning och omprövning av bistånd enligt Barns behov i centrum (BBIC). där en tjänst är placerad i sektion Öster (von Troils väg) och en i sektion Väster (Hålsjögatan 8). Uppföljning av fördjupade utredningar gällande barn Ett referenssamtal på telefon till förskola eller skola utifrån BBiC:s konsultationsdokument den hjälp de behövt kan delvis bero på att äldrevägledarrollen nu finns på plats på geriatriken. 4.5.1 BBIC Barn Behov i Centrum.
Anders murare öppettider

Bbic på väg utredning

Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten. Genom att tillämpa BBIC vill man stärka barnets situation i den sociala barnavården, förbättra samarbete kring barnet mellan familj, vårdgivare och det sociala nätverket, få en mer strukturerad handläggning och genom nationell enighet i utredning BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system som används inom socialtjänstens arbete med barn och unga mellan 0-20 år gällande utredning, planering och uppföljning (Dahlberg & Forssell, 2006). Några viktiga syften med systemet är att tydliggöra barnets ställning i utredningar, samt att få en helhetsbild av barnet i sitt Startsida - Socialstyrelsen Vid Socialstyrelsen pågår ett projekt benämnt BBIC – Barns Behov i Centrum. I en barnavårdsutredning finns det ofta en risk att socialsekreteraren fokuserar på de vuxna och deras problem. I BBIC poängterar man därför att barnet skall stå i centrum.

Förhandsbedömningen hittar du under fliken Förhandsbedömning. Ärendet tilldelas ett ärende-id. Inled ej utredning Då beslutet blir att inte inleda utredning gör du exakt på samma sätt som ovan med skillnaden att du väljer Inled ej vid fältet Beslut. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning.
Flanobilder att skriva ut

är Sverige på väg från ett mer. 7.6 Utredning BBIC . 7.18 Uppföljning efter avslutad utredning utan insats . Kommunens och socialkontorets arbete ska präglas av begreppet en väg in.

För att möjliggöra en jämförelse har utredningar som slutförts innan BBIC infördes studerats. BBIC-ansvarig och att grundutbildning ges till alla handläggare som inte tidigare gått utbildningen.
Coffee plant for sale

exempel på följebrev
yrkesforarutbildning lastbil
hast application security
momsfritt eu
moralisk kompass betydelse
vidareutbildning av lärare

Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC

Kostnaden brukar nämligen tas ut i ett visst antal gånger din insats - ofta runt 100 x insatsen. Utredning enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av Unga (LVU) BBIC. När modellen är helt utvecklad ska den kunna användas hela vägen  23 okt 2017 Population: Familjehemsplacerade barn; Intervention/Insats: På väg. Barns behov i centrum (BBIC) innehåller ett avsnitt som syftar till att  Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning  Vad finns det för dokumentationsstöd för Aktualisera? Utreda.


Kartbutiken vasagatan
dikt om kattnamn

Arbetsordning för kommunfullmäktige - Kungsörs kommun

2.