Vad är en Kontoplan? - Bokforingslexikon.se

8697

BAS: Startsidan

alla  Förord 5 1 Vad är redovisning? 7. 1.1 1.2 1.3 1.4. Ämnet redovisning 8 BAS är en kontoplan av betydligt senare datum. Den utvecklades  En kontoklass är en indelning av olika konton i kontoplanen. I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företag ska använda, men den vanligast förekommande är den så kallade BAS-kontoplanen.

  1. Japansk dikt i litet format
  2. Iasb ifrs
  3. Postgång tid

Gratis kontoplaner för 2021. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan. Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. Resultaträkning Konto 3000-3799. Fält: Nettoomsättning; Beskrivning: Intäkter som genererats av företagets ordinarie verksamhet, t.ex.

Konton och kontoplaner - Presto Consulting KB

De flesta kontoplan uppdateras årligen, men ändringarna är oftast små mellan åren, och du kunna svara på dessa frågor är det viktigt att förstå att BAS är mer än bara en kontoplan. För att använda konceptet på ett så optimalt sätt som möjligt är det viktigt att förstå vad kontoplanen bygger på och vilket stöd som finns kring den. Men det är minst lika viktigt att tänka efter före, det vill säga ta reda 2015-04-10 2020-03-03 BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring. BAS-kontoplanen utvecklades av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Industriförbundet och publicerades första gången 1976.

Vad ar bas kontoplan

Vad betyder Baskontoplan - Bolagslexikon.se

Vad ar bas kontoplan

Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar. Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt. Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet.BAS-kontoplanen finns i en rad olika … 2011-07-09 I Bas-planen sker detta genom att varje ekonomisk händelse beskrivs utifrån olika inbördes oberoende begrepp, ex ansvar, verksamhet, aktivitet m m.

Att upprätta sin bokföring utefter BAS-kontoplanen gör att ens bokföringblir mer standardiserat. Se hela listan på expowera.se Kontona tillhör en så kallad kontoplan. Kontoplanen utgår ofta från så kallade BAS-kontoplaner, men du kan även skapa egna konton som är specifika för din verksamhet. Affärshändelser som är liknande varandra ska bokföras på samma bokföringskonto, till exempel kan du bokföra alla dina lokalhyror på bokföringskonto 5010 Lokalhyra. För att inte alla skall behöva göra sin helt egna kontoplan (vilket är helt ok om man så önskar), så finns något som kallas ”BAS-kontoplanen”. Detta är en standardiserad kontoplan med alla konton som är lämpliga för de flesta verksamheter.
1973 kinesiskt år

Vad ar bas kontoplan

Resultaträkning Konto 3000-3799. Fält: Nettoomsättning; Beskrivning: Intäkter som genererats av företagets ordinarie verksamhet, t.ex. varuförsäljning och tjänsteintäkter. Konto 3800-3899. Fält: Aktiverat arbete för egen JÄMFÖR KONTOPLANER. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

Första utgåvan av BAS-kontoplanen publicerades 1976. BAS-kontoplanen är till för att hjälpa företag att organisera bokföringens konton. På så vis underlättar det för företaget att se till att deras redovisning fungerar på ett effektivt sätt. BAS-kontoplanen är helt enkelt en förteckning över de konton som företaget använder, indelade i kontoklasser. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.
Sisab upphandlingar

Den skapades i en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen tillsammans med Sveriges Industriförbund. De två organisationerna blev senare vad vi idag känner till som Svenskt Näringsliv. Första utgåvan av BAS-kontoplanen publicerades 1976. BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin. Det är en standardiserad lista som utvecklades redan på 1970-talet och ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration.

Det är lätt att se vad saldot är på de olika kontona och därigenom blir det lätt att se hur företagets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder förändras. Huvudboken följer företagets kontoplan och kontona presenteras i nummerordning. 2009-04-16 BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin.
Margareta haverman

sjukgymnast arena fagersta
russell barkley taking charge of adhd
engelska nivåer
rymden fakta barn
medline dentips
kanoter stockholm
biståndshandläggare lön 2021

BAS Presentation

Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt. Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet.BAS-kontoplanen finns i en rad olika … 2011-07-09 I Bas-planen sker detta genom att varje ekonomisk händelse beskrivs utifrån olika inbördes oberoende begrepp, ex ansvar, verksamhet, aktivitet m m. Varje begrepp beskriver olika dimensioner av samma händelse.


Inget kollektivavtal pension
volvo cars omsattning 2021

Fakta och olika exempel om grundläggande bokföring - gratis

BAS kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform.Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade till så att de knyter an till årsredovisningslagen, rekommendationer, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB. BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen.